Stejně jako muslimové musí aspoň jednou za život absolvovat pouť do Mekky, měl by se i každý správný ingressák aspoň jednou zúčastnit XM Anomálie. A pokud se zúčastní jednou, zpravidla u jedné návštěvy nezůstane, neboť anomálie je TOP akce, jakou lze s Ingressem zažít. (Následující text je vhodný pro hráče, kteří již nějaké zkušenosti s Ingressem mají. Pokud jsi uplný nováček, doporučejeme napřed přečíst úvod do Ingressu).

Co je tedy ta Anomálie?

Příběh Ingressu pravděpodobně všichni dobře známe. XM, portály, viry, shapers... Občas se ale v běžném stavu Ingress světa vytvoří anomální stav a nějakou dobu trvá, než se vše vrátí zpět do normy. Jeho projevy se dají sledovat různě po světě a výskyt těchto anomálních stavů je dopředu znám.

Anomálie se dějí o sobotách v různých světových metropolích v závislosti na hustotě portálů. Ke každému hlavnímu městu sérií anomálií (Primary anomaly site) je přidruženo několik satelitních, ve kterých také probíhá bitva o portály a vítěz si odnese hromadu zkušeností, zážitků a hlavně bodů pro svou frakci.

Nás zajímá konkrétně Anomálie ve Florencii 21. 2. 2015, ke které bylo jako satelitní město vybráno Brno. V tento den se o nadvládu nad městem utkají agenti Resistance s agenty Enlightened. Boje jsou líté a neúprosné a vyžadují inventáře naplněné k prasknutí prvotřídním bojovým materiálem. Na Primary Anomaly Site bývají přítomni i představitelé Niantic Labs, ale ani v satelitních městech nejsou agenti ošizeni o obálky s passcodes, odznáčky a hromadu památečních předmětů.


Před bitvou

Před samotnou anomálií je oznámen seznam portálů, o které se bude bojovat a které jsou zahrnuty v hodnocení; portály jsou rozděleny do čtyř clusterů. Každý cluster je sestaven z jiných portálů a bojuje se o něj v jiném čase. Portály v jednom clusteru jsou poblíž sebe a na další cluster se celé armády přesouvají do jiné části města.

Ráno před samotným soubojem se koná valné shromaždění hráčů, kde každý hráč zpravidla obdrží obálku, v níž najde passcode, odznáček a případné další předměty.

Bitva

Po úvodní valné hromadě začíná to, na co všichni čekají - vlastní bitva. Každou celou hodinu probíhá bitva o jiný cluster, ale bojovat se začíná mnohem dříve - každá bojující strana se snaží získat nadvládu nad co největším počtem portálů. V přesně určeném časovém úseku (prvních deset minut každé herní hodiny) dojde v jednom momentě k měření a stav zachycený tímto měřením se hodnotí.

Co všechno se hodnotí:

  • Počet držených (volatile) portálů
  • Počet linků NA portály v clusteru
  • Pole překrývající celý cluster

Účast v bitvě není podmíněna levelem agenta nebo přímou účastí v místě konání Anomálie. Naopak, každá pomoc je vítána a práce se najde jak pro agenty s nižším levelem, tak pro agenty mimo cluster; mohou celou bitvu sledovat na Intelu anebo mohou vytvořit diverzní tým snažící se zabránit Enlightened vytvořit pole nad clusterem.

A konečně: co je to volatile portál? Jedná se o portál z clusteru, za který je přidéleno 10x více bodů, než za běžný portál. Háček je v tom, že tyto portály jsou tajné a až do poslední chvíle nikdo netuší, které to jsou. Indície o nich lze nalézt v obálkách, které dostanou agenti na srazu. Je třeba dát indície dohromady a správně identifikovat konkrétní volatile portály.


Proč se zúčastnit

  • Potkáš mnoho spoluhráčů z celého světa
  • Poznáš organizaci v běžně nevídaném rozsahu
  • Pomůžeš Resistance v směrování příběhu Ingressu
  • Potkáš oficiální zástupce Projektu Niantic
  • Získáš fyzické i virtuální předměty, které je možné získat jen během Anomaly
  • Získáš kontakty pro pořádání vlastních akcí
  • Before/afterparty :)

Chci se zúčastnit, co mám udělat?

Na bitevním poli se během anomálie pohybuje velké množství agentů obou frakcí a jednotlivec může nadělat více škody než užitku. Zásadní roli hraje týmová spolupráce. Dobře fungující tým dokáže uhájit portál i před větším množstvím nespolupracujících hráčů či zvolit vhodnou taktiku pro nejefektivnější využití agentů v terénu.

Do týmu budeš zařazen(a) po registraci a vyplnění profilu v přihlašovacím formuláři. A čím dříve se přihlásíš, tím lépe, organizátoři budou mít dostatek času na naplánování celé akce. Pokud se přihlásíš pouze pár dní před akcí, pravděpodobně nebude možné brát ohled na tvé osobní preference a můžeš zkomplikovat přípravu anomálie. Při včasném přihlášení se ti jeden až dva týdny před anomálií ozve přes hangouts vedoucí týmu a společně začnete plánovat strategii a řešit další podrobnosti.

Svou účast potvrď i na oficiální stránce události, pomůžeš Nianticu odhadnout počet účastníků a nachystat dostatečné množství dárkových předmětů.